Åtskilda och ensamma är vi,
Rör ej och sätt dig ej bredvid!
Och ensamheten bara växer
Och rädslorna om vår framtid!

Osynlig kram, omfamning skickar!
Kyss virtuell och så drömlik!
Mitt barn! Min vän! Framåt vi blickar!
Grips bara inte av panik!

Разделены и одиноки,
Не тронь и близко не сиди .
И одиночества уроки,
И страх – что ждет нас впереди????

Сомкнем невидимые руки,
Пошлём ментальный поцелуй
И скажем детям мы и внукам
Мы мир спасём. Не паникуй!