Inte imponerad. Vet inte om orkar läsa klart. Lite mindre klagande än vanligt vilket är positivt. Örnen känns påhittad det och tillför  inget till innehållet. Språk med anspråk men stel och snarare försvårar för läsning. Och återigen. Mammor ger inte sina barns sjuka. Vad gör huvudpersonens barn lidande då? Finns det en liten spricka i anknytningen som spökar?
Kommentera

Det är en ovanligt bok om hur man sätter ut mediciner. Inte blundar för den faktum att det händer ändå i det fördolda utan gör det på ett så ordentligt sätt som möjligt. I samarbete med patienten och plan för riskabla situationer. Bra kliniska exempel. Ibland tyckte jag att det var rimliga förslag, ibland blev jag irriterad/arg – hur kan man sätta ut litium eller neuroleptika vid svåra sjukdomsförlopp!!! Boken väcker känslor och sätter frågan på sin spets! Bara det är mycket värd även om man inte håller med allt!

Kommentera