Ett komplicerat land
Du älskar och du fruktar.
Utplånande som brand
Och närande som frukten.

Dåtid. Framtid. En lögn
Och allra sista sanning
En livets njutning från
Till evighets utmatning.

En hand som ger och tar
En hand som även straffar
Helvetets plågor skaffar.
Till himmel plötsligt drar.

Ett komplicerat land.
Du saknar dig likställda,
Som fasar och som älskar,
Tudelade ibland.

 

Россия сложная страна
Ее и любишь и боишься.
Картины старой полотнище,
Натянутая как струна.

Она и завтра и былое,
Она и правда и обман.
Она наделает такое
Чего и не приснится нам.

Она согреет и накормит
Или сурово побранит.
Она то в тьму тебя повергнет,
То куполами осветит.

Россия сложная страна.
Тоской по людям испытает.
Тот кто в дали – тоску познает
Которая как жизнь длинна.