Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать –
В Россию можно только верить!
Федор Тютчев
Ryssland kan ej förstås med förnuftet
ej mätas med vanliga mått,
Ryssland har sin särskilda gestalt,
Ryssland kan man bara tro på.
Fjodor Tjuttjev (översättning av Per Arne Bodin)