Barnbarn vill ha, vill ha!
Att hinna deras lukter känna
Och smeka deras kunder lena
Och deras röster föredra.

Barnbarn vill ha, vill ha!
Att hinna med teatrbesök
Pianotoner på försök
Från skolan följa, hålla hand.

Barnbarn vill ha,vill ha!
Att landet Ryssland visa
I kärlek undervisa
Och mängder dikter ska dem ha!

Barnbarn vill ha, vill ha!
Att ge till dem familjestam
Den underbaraste KASAM
I traditioner starka band.

Barnbarn vill ha! VILL HA!

Внуков, хочу внуков!
Успеть их запах ощутить,
Успеть потерянно любить
Симфонию кричащих звуков!

Внуков, хочу внуков!
Успеть в театер их водить
Пиано звуки полюбить
Идти из школы рука в руку!

Внуков, хочу внуков!
Успеть Россию показать
Любить её наказ им дать.
Насочинять стихов им кучу!

Внуков, хочу внуков!
Им передать все, что люблю
И подарить семью мою,
Что даст им жизненных уроков!

ВНУКОВ ХОЧУ! ВНУКОВ!