Hösten, hösten!
Fortfarande så vacker!
Sommar, sommar!
För denna gången tackar.

Väntar, väntar..
Regn och vind på turen.
Längtar, längtar
Sätta sorgens murar.

Nära, nära
Snö som virvlar runt,
Lära, lära
Älska den till slut.

Men så länge
Guld på grenar lagd,
Röda mattor slängda
Under skog i brand.

Skogen står i lågor,
Speglad i en yta.
Igen vissnad plågar
Tiden för att njuta!

Höstens fräscha luften
Smakar mint i munnen
Tar mig ut i skogen,
Tar mig ut ur buren!

Осень, осень!
Пока еще красива ты!
Лето, лето
Oно от нас уже в пути…

Скоро, скоро
Дожди, ветра придут.
Снова, снова
Печаль к нам принесут.

Близко, близко
Снегов, метелей круг.
Зыбко, зыбко
Нас утро встретит вдруг.

Но пока что
Тяжесть листьев здесь
Алая опушка
Этот яркий лес.

И богатство цвета,
Роскошь отраженья.
Увяданья следа
Нет еще в виденьях!

И осенний воздух,
Мятная конфетка,
Унесет на волю
Выпустив из клетки!