I kalla vassa luften
Går genom ryska hösten,
Där färgar redan borta,
Där vita ännu dröjer.

Och purpur redan borta,
Guldmattor borta också.
Till snön är vägen långa
Som väntetid till frosten.

Idag är tid EMELLAN
Dåtid, framtid på paus.
Det som i minnet redan
Och det som växts ur kaos.

Och mamma här för alltid.
Mitt hjärtesorg- läxa.
Och barnen där, mitt allting
Mitt liv. Mitt hopp som växer.

 

В прозрачном зыбком воздухе,
Брожу в российской осени,
В которой нет уж роскоши,
Еще нет снежной проседи.

Уж нет пурпурных листьев здесь,
Уж нет златых ковров.
Еще нет сказочных чудес,
Снегов и холодов.

Сегодня где-то МЕЖ времен,
То что сбылось и то что будет,
И то что сердце не забудет,
И то к чему в тиши бредем.

И мама здесь, а дети там
То что уйдет, и что останется
И в нашей памяти смешается.
Печаль и радость наших мам.