Komplicerad bok med svåra genetiska resonemang men om man läser bara klinisk tillämpning blir mycket roligt! Oändliga möjligheter – förutspå prognos, läkemedelseffekt och biverkningar kan gå mycket snabbt att göra!