En aning provokativ namn men handlar om psykoterapi för patienter med svår schizofreni. Mycket intressant bok med psykoanalytiska genomgångar av vanföreställningar och övriga psykotiska symtom. Kanske lite avlägset för vår kliniks praxis men jag ser försök att se en berättelse, ett livsöde bakom varje psykotisk bild som mest spännande och givande del av mitt arbete. Bra kapitel om arbete med familjer i försök reglera EE  (emotional expression) och påverka på så sätt prognos för patienten. Känd med förfarande omtumlande  faktum att prognosen är bättre  i utvecklingsländer. Sannolikt är att vara integrerad i samhälle och familjen i stabila perioder mellan skov (när man inte behöver akut vård) bättre än alla våra anpassningsprogram… mycket tänkvärd!