Ett stort kapitel skrivet klart.
Och det går ej undkomma:
Det kommer inte bli omstart.
Punkt. Ej hoppfulla ”komma” .

Arbetets rytm som hjärtans slag
Avstannar inte heller.
Och minnet blir alltmera svag.
Och andra tar befälet.

Men i mitt hjärta – ni är där.
Mitt lag. Mitt team. Min kärna.
I er fortfarande jag kär!
Ni är min ljusa stjärna!

Глава закончена. Финал.
Подведены итоги.
И точку жирно написал.
И указал на сроки.

Писатель-жизнь. Строг и суров.
Без запятых он пишет.
Не обешает сладких снов
И слез моих  не слышит.

Не остановится строка.
И пишется другими.
Но я запомню на века
Как были вы любимы!