Stockholm, Stockholm – den underbara staden!
För evig tog min själ i sitt beslag.
Med dina inspirerande tilltag
Får mig att skapa din avbild, en gata för en gata.

Du –  Gamla stad med  kullerstenar,
Och centrum glittrande bredvid.
Du hav och skog med sträckta grenar,
I vatten – himmels spegelbild.

Jag älskar dig! Mitt hem. Min  hamn. Min borg.
Här har jag kastat livets boj.
Och kunnat lämna  stim och stoj,
Och  andas fritt och utan sorg.

 

Стокгольм, Стокгольм – великолепный город,
На век меня ты покорил!
Творить твой образ воодушевил.
Ты прост и сложен. Стар и молод.

Ты – Старый город с площадью мощенной
И центр неоновый, блестящий
Озер зеркальным светом освященный
И запах леса нас пьянящий!

Люблю тебя! Причал и светлый дом мой,
Где я бросаю якоря
И я благодарю тебя
Что я могу дышать привольно!