Otrolig intressant om alla aspekter av personlighetsstörningar: diagnostik, kulturella aspekter, behandling. Mycket bra kapitel om stigma – värdefullt att läsa för oss, psykiatriker. Många insikter! Mycket bra om inverkan av personlighetsstörningar på somatisk hälsa.  Outforskad fält! Patienten med personlighetsstörningar har sämre hälsa! De är mindre mindre benägna att söka och får sämre vård när de söker. Oväntat riskfaktor! Förutom tvångsmässiga, bra för hälsa. Boken varmt rekommenderas!