I hemligt sällskap av rimjagarna
Från greker till nyare folk
Diktskrivandets följer vi lagarna
Som Pusjkin, Yesenin och Blok.

Tranströmer och Fröding och Boye.
Rimjagande blivit kutym.
Vi letar. Vi testar. Vi böjer
I jakten på klingande rytm.

Ett hemligt sällskap av poeter,
De döda och levande rimmare.
Bland ord och bland meningar simmare
Med plötsliga verk på servetter.

 

Мы в тайном сообществе поэтов
От греков до поэтов наших дней.
Гоняемся за рифмой мы по свету
И чувствуем себя смелей.

И шведские и русские поэты
Великие. Забытые. И вновь
Рифмуем мы поэмы и сонеты
Вливая в буквы и слова любовь!

И ищем ритм. И мучимся стирая
Все эти эти непoкорные слова
И то что не вмещает голова
На лист бумаги плавно оседает.