En helt fantastisk bok! Attachment teori utifrån arbete med intagna inom kriminalvården/psykiatri. Om hur barndomstrauma bidrar till konfliktfyllda relationer med personal och om hur personalens egna inre modeller bidrar till ogynnsam utveckling. Och givetvis om hur man kan arbeta med detta. Bra kliniska exempel. Mycket itressant kapitel om attachment och Münchhausen by proxy. Rekommenderar!