Helt nytt, fräscht! Nytänk – Terapeutiska insatser vid första insjuknande, t om på akut avdelningen. Användning av metaforer – absolut favorit. Spiritualitet och psykos. ALLA SOM ARBETAR MED PSYKOSPATIENTER – LÄS DEN NU!