Intressant och rik på detaljer bok där författare verkligen reserchad! Bra framställning av miljöer och intressanta karaktärer. Genomarbetat. Kanske lite för uppstyrd. Men intressant koncept: två historiska linjer som löper parallellt, författaren till Dr Zjivago och hur den romanen kom hem efter att inte blivit accepterat. Linjer blir blir dock inte riktigt sammanvävda. Den första handlar om total upplösning i sin kärlek där Pasternaks musa Olga går i fängelse, avstår att vara part av sina barns liv för din kärlek. Som dekabrists fruar som åkte till Sibirien efter sina män! I den andra delen finns inte så utplånande kärlek. Vore intressant med liknande kärlekshistorier i båda linjer där kvinna uppoffrar allt för din kärlek. Blir upprörd över Olgas neglekt av sina barns behov. Kärlek till de borde gå före! Saknar hustruns röst. Hon som offrade sin stolthet för kärleken! Så många uppoffringar för en man även om han är författare till Dr Zjivago. … Men boken fick mig ” gå till rötter” och börja läsa originalet! Att författare heter Lora som huvudpersonen säger en hel del!