En utmärkt bok som ger gott inblick i problematiken. Speciellt bra kapitel om läkemedelsbehandling och dess psykologiska aspekter. Ju! Ni hörde rätt. När det hjälper eller inte beroende på doktor-patient relation