Djup analys av övergivenhet, svartsjuka och suicidal process.

Sen läste jag   Johan Cullberg  analys av  Dagermans skrivarkramp, depression och  väg till suicid i jämförelse med Strindbergs paranoid lösning på sin livskris. Mycket bra!