En mycket bra bok om psykiatrisk tvångsvård i USA. Allt om suicidprevention, våldsprevention, patientens upplevelser – både goda och kritiska. Tillkortakommanden, problem, med bl a att  ge vård till patienten som inte är farliga för sig själv och andra men ändå inte klara sig själva. Mycket bra analys. Om man blir lite stolt för svensk tvångsvård .- mera logisk och genomtänkt. Förslag om att öka tillgänglighet och kvalitet av frivilliga alternativ gäller givetvis även Sverige. Och slutsats – tvångsvården behövs och kommer behövas. Låt oss göra den bättre!