Boken tar upp intressanta karaktärsdrag av ”den ryska själen”. Kan man  inte den kommer boken kännas intressant. Kan man det kommer man att finna en del klichéer. Många roliga observationer som ger god skratt. Med värme om vanliga människor och kritiskt om historien. Den kritiken skulle kanske inte gillas av de vanliga människor hon verkar gilla.