Läste med särskild intresse ett kapitel och psykiska sjukdomar. Jag är först att medge att överdiagnostik och underanvändning av icke farmakologiska behandlingsalternativ är ett stort problem. Men återigen saknar en nyanserad debatt. Medicin räddar liv på svårt sjuka. Den dimensionen saknas i boken helt.