Denna teaterföreställning vill jag verkligen rekommendera – för att den sätter igång tankar och diskussioner. Pjäsen om makten att vara vårdare och makten att vara sjuk – och om man till slut inte vet  vart den ena börjar och den andra slutar. Om den mest förbjudna man kan dela på oavsett rollen – om det mänskliga. Med mycket små medel – monolog, konsten att spela skapas en riktig teater. Mycket bra skådespelarprestationer!