En blandning av självklarheter och självhjälpscitat, mindfulness och annat – huller om buller. OK – för att det är ett viktigt ämne men kunde göras mycket bättre om författare kunde hålla sig till ett ämne  – istället för att vara livsstilsguru.