Hittade denna bok bland gamla böcker som givits bort från klinikens bibliotek. Gammal, kanske omodern i sin analytisk anda. Men så mycket insikter om familjesystem! Fick så många fina namn för observationer jag har i år gjort  i arbete med olika familjer!