En underbar bok om hur mentalt sjukhus kan bli ett hem där man kan släppa yttre attribut och bara få vara – en Diva. Om tre stjärnor. Tre diagnoser. Tre typer av patienter som finns på våra avdelningar då som nu och som känner sig trygga då här accepteras människans svaghet och ofullständighet. Oavsett nya mediciner och behandlingsmetoder – patienter som fortfarande är aktuella – gåtfulla och konsumerande  av våra hjärnor och hjärter.