Det är en ovanligt bok om hur man sätter ut mediciner. Inte blundar för den faktum att det händer ändå i det fördolda utan gör det på ett så ordentligt sätt som möjligt. I samarbete med patienten och plan för riskabla situationer. Bra kliniska exempel. Ibland tyckte jag att det var rimliga förslag, ibland blev jag irriterad/arg – hur kan man sätta ut litium eller neuroleptika vid svåra sjukdomsförlopp!!! Boken väcker känslor och sätter frågan på sin spets! Bara det är mycket värd även om man inte håller med allt!