En epos..som har allt – kärlek till galenskap, moderskap – till vanvett men även om att kunna föredra andra saker än bara vara moder, om politik –  genom människoöde, om att komma närmare sina mödrar när dem är på dödsbädd. Om hat. Om försoning. Om att bli gammal. Om rastlöshet och sökande. Och om att komma till sitt ursprung. Som sagt –  en epos. Värd Nobelpriset. Fjärde bok är en värdig avslut. Alla ska läsa.