NU har jag äntligen läst denna underbara boken klart! Bokens ämne är hur det nya diagnostiska systemet påverkar bedömningar inom rättspsykiatri, bedömningar av arbetsförmåga, vårdskador,  behov av sociala insatser (liknande LSS). Dessa frågor är ju mina speciella intresseområde. Det finns inte så mycket svensk litteratur i fråga. Bra kalpitel om simulering – bästa jag har läst hittills i ämnet! Varmt rekommenderas!