Helt fantastiska utställningar: Stockholm (bilder från 50-talet håller kvalitet!), projekt ”Hand to hand” och ”Smile” (om spaltoperationer)- vilka fantastiska barn om om hur man kan med så lite göra ett  barnets öde så mycket bättre!

Mitchells  sagolika ”Wonderland” på Fotografiska. Man tappar helt andan! Att det är tillägnad hennes största inspiratör – hennes mamma gör det ännu mera högtidligt!