”Women need solitude in order to find again the true essence of themselves”.

Ett  brev till alla kvinnor – att i alla tider inte glömma vem vi är och vad vi behöver…. Lika aktuell nu som när den skrevs 1955 – kanske mera. Samma krav och samma behov att inte glömma sig själv. Köp denna bok  till era döttrar!