”En mor kom till mig:
Säg
Vad är det som fattas
I min kärlek?
Mina barn älskar mig ej
Som jag dem.

Jag sade:
Likgiltighet,
Litet svalkande likgiltighet
Fattas i din kärlek
– då gick hon bort
Seende mot jorden”.

Henry Parland (ur Idealrealisation 1929)

Citat ur bok ”Möta människor med rättshaveristiskt beteende” . Om att inte vara ”för mycket” som behandlare. Tänkvärd…
Älska för mycket som förälder? Behövs det lite kyla?