En helt fantastisk bok som handlar om djupare nivån av psykologiska aspekter av migration: om geografisk och inre abstrakt plats. Om själ, språk, kön och kultur..hur behandlarens migrantbakgrund kan hjälpa och stjälpa. Om migration till vår patientens inre landskap… och att vara lost i translation och själv-amputerad. Otroligt spännande! Många författare med olika bakgrund. Bli självmedveten om hur ditt bakgrund påverkar ditt kliniska omdöme! Oavsett ursprung!