En tung och splittrad bok… välbeskrivna kontaktytor mellan psykos och verklighet. Vården som präglas av avstånd till anhöriga. Hopp och förtvivlan. Bästa delen – beskrivning av livet på en psykiatriska avdelning, inte så smickrande för personal – hierarkisk och bestraffande med egna rädslor för all som med psykisk sjukdom att göra.