En omskakande bok om människans ensamhet inför döden…Om läkare som har muntert ansiktsuttryck (”det där fixar vi”) och  inte vill  ”ta det av”, behöver det som kläder, som skyddar och döljer egna rädslor.  Skrämmande och tröstande, svår och lättbegriplig, en bok man vill läsa om – och glömma och aldrig ta igen i sina händer…En bok om döden. En bok om livet. Och meningen med det. Ska läsas av  alla som jobbar med sjuka. Alla som vill debattera riktlinjer för palliativ vård.  Av alla sjuka. Av ALLA.