En revolutionerande bok om emotionellt instabil personlighetsstörning. Och på svenska!

Boken som skapar förståelse för våra  patienters svåra kamp med icke-reglerat känsloliv!

Författaren har en grundlig genomgång av hur våra emotioner,  smärtupplevelser och belöning regleras. Kan vara lite tungläst ibland men sen kommer den bästa delen av boken – den kliniska. Forskningen kopplas ihop med klinisk vardag.

 

Kort och gott lanserar författaren begrepp ”emotionell ADHD” där till skillnad från ”vanlig ADHD”, fokus  ligger på problem  i hanteringen av introspektiva emotionella processer. Strukturellt ligger problemet i orbitofrontala pannloben. Emotionellt instabil personlighetsstörning är således ett neuropsykiatriskt tillstånd, enligt författare.

 

Även om jag behöver lite mera tid (och bevis!) för att smälta denna teori  så tycker jag att den är väldigt intressant och ligger helt i rätt linje för förståelse av en svår patientgrupp som är utlämnat till oprofessionella omdömen och dömande attityder.