Du är instabil, instabil.
Ditt liv är berg och dalbana.
Utmanar inre vår visir
Är vi stabila, är vi sanna?

Du är både barn och självständig,
Du är både och, svart och vitt
Det skiftar från högt till eländigt
En gest. Ett utspel  din gebit.

Du fastnar i hål. I helvete.
Och sträcker vi hand du ska ha.
Du själv måste klättra till ytan
Men handen är stark och ska dra.