http://www.forgottenbooks.com/books/Lectures_on_Clinical_Psychiatry_1000100711

 

Jag beundrar den där manen djupt. Att beskriva psykiatrisk status på ett sådant inlevelsefull sätt, ha sådana progressiva klassifikationsideer nej det är som att läsa en poesibok. En andlig upplevelse!