http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Pjaser/2017/Lite-lugn-fore-stormen/

 

Bra skådespelarprestationer och några skratt men i övrigt en besvikelse. Hoppades på en pjäs om Andra världskriget men tydligen var det något helt annat. Egentligen handlande det om olika sorter skådespeleri och modern teater, ja, betrakta som du vill , inget konkret. Jag och mina barn är rätt så vana, skulle jag vilja påstå, att se  även svåra teaterförställningar, efter åratal av regelbundna teaterbesök från tidig barndom  med speciell förkärlek för långa, svåra ryska klassiker men inte vi heller kunde uppskatta denna elitism. Nej, rekommenderas inte.

 

Desto roligare var det med restaurangbesök därefter, för kontrast!