En fantastisk bok med massor av tips om hur man bemöter emotionella svängningar och suicidala gester utan att gå undan själv. Kan användas även av personal!