Mycket uttömmande bok i ämnet och välskrivet. Kul att två av författare – Anatoly Smulevich och Dmitry Romanov jobbar på Departament of Psychiatry, Sechenov First Moskow State University. Det är på Sechenov Univeristy jag pluggade medicin och blev doktor!