Inte lika lättläst som ”Farmor och vår herre” men jag är ändå helt hänfört av hans beskrivningar av faderskärlek (och curling) till sina barn. Ju, det fanns curling redan på denna tid! Hur visste han så mycket om föräldraskap? Hade han egna barn? En bok om faderskap – långt före sin tid!