En gripande berättelse om somalisk kultur. Författare berättar på ett lättbegripligt sätt om traditioner i klansamhället och hur de påverkar integrationsprocess i nya landet. Författare gör jämförelser med Mobergs Utvandrarna för att belysa likheter och olikheter i svåra integrationsprocesser. Skrivet med varm känsla och inlevelse.