Till kvinnokroppens ära. Allt om hormoner och receptorer. Faktiskt ganska bra bok. Kan läsas av alla. Ger en bra bild av kvinnokropps unika funktioner. Bra psykiatrisk del om depressioner och behandling – inte bara mediciner, men vettig om mediciner också. Reserverar dock mig från författarens cannabisoptimism.