Kanske lite vattning framställning av ACT men har sina goda moment så man bli lite inspirerad att vara snäll mot sig själva och låta sig inte påverkas av inre ”kritikkommitté”, Funderade en del av inre och yttre hinder. Kan det ändå vara så att en del av våra yttre hinder är inre hinder egentligen som skulle kunna förändras om vi ville… ja helt klart läsvärd bok!