Boken är från 1935  men så intressanta analyser av individuella och miljömässiga faktorer för brottslighet. Varför blir man kriminell? Genetik? Miljö? Uppfostran? Grannskap? Migration? Intressanta patientfall! Första gånget se att utmattning bedömdes som riskfaktor!