En liten flicka som gav namnet för Pollyana syndromet (”“an excessively or blindly optimistic person.”). Hon spelar THE GLAD GAME.  Läste om det i en bok om psykiska besvär vid cancer. Att man är så tacksam att överleva att man inte ger sig rätt att sörja förlusten av hälsan och mycket mer. Våra tappra patienter! Det visar sig att bara vara positiv inte är bara positiv.
Ska läsa nästa bok om Pollyana som blir stor. Förblir hon glad?