http://kulturhusetstadsteatern.se/Teater/Fri-Scen/Pjaser/2016/Psykakuten-Deluxe/

 

Publiken blir bjuden på lösningen av gemensamma problem – tillsammans+fika på scenen. Lite ojämn men det är ju improvisation! Den som vill lära sig modern teater kan börja det! Det var roligt och förenande!