En fantastisk bok om diagnostik, behandling och förhållningssätt. Ska läsas av alla som arbetar inom psykiatrin. Ger en nyanserad bild och förståelse – grund till empatisk men saklig hantering och behandling. Jag njöt. Rekommenderas!