Mycket läsvärt. Läste det efter föreläsningen av författaren under en webbkurs. Blev nyfiken. Han såg på prevention som samhällsfråga, inte psykiatrins. Lite i likheter med trafiksäkerhet. Många intressanta preventiva förslag. En hel del görs redan. Sen mycket intressant om nedsatt förmåga att reglera känslor som viktig faktor, som  inte är sjukdomsbunden. Hur hjälper vi patienter att öka den förmågan? Här kommer  den kända  Marshmallowexperimentet fram. Vi vet ju att det har gått bättre för barnen dom kunde vänta på den andra marshmallo och det gäller även död i suicid!

Sen håller jag inte med författaren som vill förminska rollen av psykisk sjukdom. Men jag har väl bias.
Boken är absolut värd att läsa. Inspirerande och många nya insikter!