Någon sa att man måste vara nobelpristagare för att börja meningar med Men… Man måste definitivt  vara det för att slippa använda alla skiljetecken förutom kommatecken… Texten som en vev, blir till musik. Mastigt. Men… Jag saknar andra skiljetecken ändå…